« terug naar vorige pagina

Wat is spoed?

Wat is spoed?

Spoed betekent dat u vindt dat uw klachten zo ernstig zijn dat de huisarts het werk waar hij of zij mee bezig is, nu direct moet onderbreken om u te helpen. Meestal zal dit gaan om zeer ernstige klachten zoals:

  • heftige benauwdheid,

  • dreigende hartaanval,

  • ernstige verwondingen of

  • zeer heftige, ondraaglijke pijn.

De huisarts zal het spreekuur onderbreken om u gelijk te helpen of een huisbezoek te doen; uw medische situatie is dan zo gevaarlijk dat iedereen moet wachten tot de huisarts u geholpen heeft.

Wat is dringend?

Is er geen spoed maar vindt u wel dat uw klachten zo ernstig zijn dat ze dezelfde dag nog door de huisarts beoordeeld moeten worden? Dan is er een dringende vraag om hulp. Het gaat dan om klachten of een ziekte waarbij de huisarts u binnen een aantal uren maar in ieder geval dezelfde dag zal helpen. Voor dringende vragen om medische hulp kunt u altijd bellen, maar toets dan 3 in.

De assistente of huisarts beoordeelt na overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Soms is de situatie minder ernstig dan gedacht en is het mogelijk u op een andere manier hulp te bieden. De assistente of huisarts zal u dit dan uitleggen.

Het zal duidelijk zijn dat de spoedlijn niet bedoeld is voor gewone vragen. De verbinding wordt dan verbroken zodat de spoedlijn beschikbaar blijft voor spoedhulp.