« terug naar vorige pagina

Missie en visie

Missie 

Huisartsenpraktijk Emmalaan biedt toegankelijke, professionele en kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Valkenswaard en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van leven van haar patiënten. Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. Hierbij wordt reguliere huisartsgeneeskundige hulp verstrekt, zoals beschreven door de LHV en praktisch uitgewerkt door de NHG.  De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de hulpvraag zelf te beantwoorden of te verwijzen binnen en ook sporadisch buiten haar samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

Visie 

De praktijk wil een lerende organisatie zijn, waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continue beschikbaar is. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers volgens, in overeenstemming met de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om haar patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in de processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich zowel intern als extern toetsbaar op. Naast het gebruik van richtlijnen en standaarden beschouwt de praktijk elke patiënt als een uniek mens met eigen wensen en behoeften, voor wie een persoonsgerichte benadering nagestreefd wordt.