« terug naar vorige pagina

Spreekuren

Spreekuur op afspraak

Iedere werkdag hebben de huisartsen en verpleegkundig specialist hun spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt dit online doen via MijnGezondheid.net (MGN) of  bellen op werkdagen tussen 08:00–10:15u, 10:30–12.00u en 13:00–15:00u. 
Indien u een afspraak wilt voor dezelfde dag, belt u dan vóór 9:30 uur.
Afhankelijk van de urgentie van uw klachten, plannen wij u op korte termijn in, veelal dezelfde dag.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een standaard afspraak bij de huisarts duurt 10 minuten en bij de verpleegkundig specialist 15 minuten. Hierin kan 1 hulpvraag worden behandeld. Hebt u meerdere klachten en daardoor meer tijd nodig, geef dit dan aan bij de assistente. 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist neemt een aantal taken van de huisarts over. Met diverse klachten kun u op haar spreekuur terecht. Zij is speciaal voor deze functie opgeleid en kan u zelfstandig hulp bieden. Het betreft o.a. klachten die gaan over huid, bewegingsapparaat, gynaecologie en urologie, luchtwegklachten, kno-klachten en wondzorg. Ook kan zij zelfstandig een behandeling hiervoor starten. Zo nodig kan de verpleegkundig specialist overleggen met een huisarts. Daarnaast houdt de verpleegkundig specialist zich, samen met de huisartsen, bezig met ouderenzorg en mantelzorg. 

Visite

Als het om medische redenen niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts of verpleegkundig specialist u thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Indien u een huisbezoek voor dezelfde dag wenst, verzoeken wij u vóór 10 uur te bellen. 

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter dan thuis.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Doktersassistentes

De assistentes hebben een eigen spreekuur voor kleine verrichtingen, zoals oren uitspuiten, injecties, bloeddruk meten en wratten aanstippen. Ook hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.