« terug naar vorige pagina

Thuiszorg

Thuiszorg inschakelen

Heeft u of uw naaste (thuis)zorg nodig? Dat kunt u zelf regelen. 
In Valkenswaard kunt u kiezen voor diverse thuiszorgaanbieders, waaronder: 

Valkenhof
040-2014035
Website Valkenhof

Buurtzorg
Team Valkenswaard
06-53643579
valkenswaard@buurtzorgnederland.com
Website Buurtzorg Valkenswaard

Team Dommelen
06-22958884
dommelen@buurtzorgnederland.com
Website Buurtzorg Dommelen

ZuidZorg
Team Valkenswaard-West
040-8806846

Team Valkenswaard-Oost
040-8806848

Op de website van ZuidZorg kunt u uw postcode invoeren om te zien welk team in uw wijk werkzaam is.  

Zorgeloos Thuis
040-2043022
Website Zorgeloos Thuis

 

Er zijn ook tal van particuliere bureaus die professionele thuiszorg bieden.
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar met welke zorgaanbieders zij contracten hebben afgesloten. 
Zij kunnen u vertellen op welke wijze thuiszorg in uw situatie wordt vergoed. 


Wordt thuiszorg vergoed?

Thuiszorg voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt bij de meeste mensen vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Zvw
Zorg op basis van Zvw wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.
U kunt zelf bellen met een thuiszorgorganisatie waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. 
Indien zij ruimte hebben voor uw zorgvraag, zal een wijkverpleegkundige bij u thuis komen voor een keukentafelgesprek.
Samen met u en evt. uw mantelzorger wordt besproken wat het thuiszorgteam voor u kan betekenen. 

Wlz
Als u door uw ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg of zorg in de nabijheid, kan u in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. 
Op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vindt u meer informatie over de financiering van zorg vanuit de Wlz.