« terug naar vorige pagina

Spreekuren assistentes

Wie zijn de assistentes en wat doen ze?

De assistentes ofwel de doktersassistentes zijn al lang niet meer alleen een hulpkracht die de telefoon opneemt, afspraken maakt en facturen schrijft. Nee zij zijn in staat om veel zaken zelfstandig uit te voeren zonder directe tussenkomst van de huisarts. Zij kunnen zich daarbij beroepen op protocollen. Dit zijn schema’s waarin wordt aangegeven welke beslissingen er moeten worden genomen en welke adviezen kunnen worden gegeven. Dit wordt uiteraard eerst besproken met de huisarts.

Er zijn handelingen en verrichtingen die de doktersassistentes zelf mogen afhandelen:

  • Het verwijderen van een oorprop

  • Het verwijderen van hechtingen

  • Het aanstippen van wratten, na beoordeling van de arts

  • Het controleren van een bloeddruk 

  • Het maken van uitstrijkjes

  • Intramusculaire en subcutane injecties

De assistentes bespreken ook samen met de huisarts uw medische vragen of klachten, die niet gezien hoeven te worden op het spreekuur.